Strona główna

Dom Międzypokoleniowy Bednarska  rozpoczął działalność z dniem 1 września 2004r.

Powstał w ramach projektu "Porozumienie i pojednanie z miastami partnerskimi w środkowej i wschodniej Europie" realizowany przez miasta Łódź i Stuttgart.

W odrestaurowanym Domu mają  siedzibę:

-Dom Dziecka Nr9

- Dom Dziennego Pobytu

- Dom Pamięci i Przyszłości

Budynek, w którym ma swą siedzibę Dom Międzypokoleniowy Bednarska, został zbudowany ok. roku 1907- 1909 przez Tow. Akc. Sukienniczej Manufaktury Leohardt- Woelker- Girbardt, jako jedna z trzech rezydencji przyfabrycznych. Projekt i jego autor pozostają nieznani. Budynek prezentuje typ postsecesyjnej romantycznej willi o nieregularnej bryle z piętrzącymi się wysokimi dachami.  Po wojnie wraz z całym majątkiem został znacjonalizowany. I od tamtego czasu zawsze służył dzieciom. Najpierw mieścił się tu żłobek, później przedszkole, a teraz użytkują go młodzi i starsi mieszkańcy pobliskiego osiedla, a także członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

Nieruchomość (nr działki 243, obręb G-3) jest wpisana do Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa.

Budynek usytuowany jest w pięknym Parku im. Legionów, wśród starodrzewia. Wszyscy dzięki temu znajdują tu ciszę i spokój. Mogą odpocząć w urządzonym przez nas ogrodzie, który jest naszą chlubą.

Dom Międzypokoleniowy Bednarska jest miejscem integracji osób starszych z młodszymi, w którym młode pokolenia czerpią z tradycji i doświadczeń seniorów, ucząc się jednocześnie wrażliwości na ich potrzeby.

Dom stwarza warunki do pełnej aktywizacji młodzieży i ludzi starszych oraz poprawy jakości ich życia przy jednoczesnym wzmacnianiu więzi międzypokoleniowyh tak, aby wszystkie grupy wiekowe czynnie uczestniczyły w tym procesie i miały wpływ na jego kształt. W atmosferze szacunku i tolerancji mają też szansę na spełnienie własnych planów i zamierzeń.

Pełna kooperacja wszystkich stron Projektu przyczyniła się do osiągnięcia sukcesu, a Dom Międzypokoleniowy Bednarska stał się symbolem pomostu międzypokoleniowego i międzynarodowego oraz partnerskiej współpracy między Łodzią i Stuttgartem.

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013