O nas

 

O nas

 

Dom Dziecka Nr9- Dom Międzypokoleniowy Bednarska  w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi działającą w formie jednostki budżetowej.

Domem  kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Domu i reprezentuje go na zewnątrz.

W budynku Domu Dziecka Nr 9- Dom Międzypokoleniowy Bednarska prowadzone są trzy zadania:

  1. Dom Dziecka Nr9
  2. Dom Dziennego Pobytu
  3. Dom Pamięci i Przyszłosći

 

 

1. Dom Dziecka Nr9 jest koedukacyjną placówką opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego, realizującą zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej. Dom zapewnia opiekę i wychowanie, w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. W Domu jednocześnie może przebywać 25- oro dzieci powyżej 10- go roku życia, a w wyjątkowych przypadkach poniżej 10- go roku życia, szczególnie gdy za tym przemawia stan zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Nasz Dom świadczy usługi opiekuńczo- wychowawcze i realizuje zadania z zakresu opieki i wychowania zgodnie z zapisami ustawowymi. Ze względu na osiągnięte w powyższym zakresie standardy Decyzją  z dnia 27 września 2010 roku Wojewoda Łódzki postanowił wydać Miastu Łódź - miastu na prawach powiatu, zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej Domu Dziecka Nr9- Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi, ul. Bednarska 15a, na czas nieokreślony.

Dyrektor Domu realizuje zadania przy pomocy głównego księgowego i samodzielnych stanowisk: wychowawcy, pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego, a także pracowników administracji i obsługi.

Wszyscy pracują w kierunku, o ile to możliwe, do reintegracji rodziny i jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny naturalnej. W sytuacji gdy jest to niemożliwe, poszukujemy zastępczego środowiska rodzinnego. Przez cały okres pobytu dziecka w naszym Domu przygotowujemy je do odpowiedzialności za swoje życie, szukania pasji i realizowania marzeń. A przede wszystkim uczymy szacunku do drugiego Człowieka.

 

 

2. Dom Dziennego Pobytu stwarza osobom starszym i samotnym warunki umożliwiające przezwyciężenie samotności i izolacji społecznej. W Domu jest 15 miejsc organizacyjnych. Ze względu na międzypokoleniowy charakter Domu, pensjonariusze aktywnie uczestniczą w życiu dzieci, szczególnie w codziennym bliskim kontakcie. Jest to miejsce, w którym historia i doświadczenie spotyka się z młodością i entuzjazmem. Seniorzy mają prawo do bezpłatnego udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Dom Dziecka Nr9- Dom Międzypokoleniowy Bednarska, ale także realizowania własnych projektów, niejednokrotnie przy czynnym udziale dzieci i młodzieży.

Przyjęcie do Domu następuje po wydaniu decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi po uzgodnieniu z dyrektorem Domu Dziecka Nr9- Dom MIędzypokoleniowy Bednarska.

Domem  Dziennego Pobytu kieruje dyrektor Domu Dziecka nr9 - Dom Miedzypokoleniowy Bednarska za pośrednictwem pracownika socjalnego.

3. Dom Pamięci i Przyszłości prowadzony jest przez Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Organizuje cykliczne tematyczne spotkania i konferencje dla swoich członków. Prowadzi też stałą wystawę poświęconą okresowi II Wojny Światowej, deportacji i prac przymusowych. Zaprasza na spotkania młodzież szkolną. Podejmuje się organizacji konkursów i sympozjów. Wydaje okolicznościowe biuletyny. Wszelkie działania skierowane są również do pozostałych mieszkańców Domu MIędzypokoleniowego Bednarska, tych młodszych i tych starszych.

    

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013