Programy i projekty

ROK 2019

Nasza placówka jest otwarta na działania mające wspierać  zadania statutowe, a przede wszystkim integrację miedzypokoleniową.

Realizujemy programy opracowane przez pracowników naszej jednostki, wynikające z potrzeb przebywających w Domu dzieci i dorosłych.

Chętnie korzystamy też ze wsparcia stowarzyszeń i fundacji.

Aktualnie współpracujemy z  Uniwersytetem III Wieku, Stowarzyszeniem Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, Stowarzyszeniem Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP.

Ponadto współpracujemy z Akademią Natury. Członkowie Akademii prowadzą zajęcia relaksacyjn- plastyczne, a w ramach cyklu Poznajemy Kuchnie Świata- zajęcia kulinarne.

O poszczególnych wydarzeniach informujemy na naszej podstronie: Aktualności.

 

W naszej placówce jest prowadzone:

KOŁO  TURYSTYCZNE

Głównym celem koła turystycznego jest rozwijanie zainteresowań turystyką i uzyskanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego w naszym mieście i najbliższej okolicy. Realizowane jest w formie wycieczek i rajdów. Dzieci wspólnie planują trasy wycieczek i wybierają miejsca, które chcą zwiedzić i poznać. Uczestniczymy w propozycjach Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, w którym nasi wychowankowie są członkami. Działa u nas Koło PTSM. Aktualni9e zrzesza 17 członków.

Powyższe działania realizowane są przez opiekuna koła – wychowawcę.


Seniorzy w dalszym ciągu uczestniczą w spotkaniach Klubu " M-Łodzi Duchem". Redagowana jest kwartalnie obywatelska gazeta seniorów "My, M- Łodzi Duchem". Więcej informacji na:

 www.seniorzy-hipokamp.pl  

KLUB SENIORÓW     -https://www.facebook.com/hipokampklub/?fref=ts

AKTYWNI PLUS    https://www.facebook.com/aktywninaplus/?fref=ts

MLODZI SENIORZY    https://www.facebook.com/miedzypokoleniowo/?fref=ts

HIOPKAMP           http://seniorzy-hipokamp.pl/

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013