Statystyka za rok 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI

ZA ROK 2016

 

I.                   Dane ogólne:

 

      1. Średnia miesięczna liczba dzieci przebywających w placówce - 26

 1. Liczba dzieci przyjętych do placówki wyłącznie w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ( liczba wszystkich dzieci wpisanych w ewidencję wyłącznie
  w 2014 r.) - łącznie 7 dzieci, w tym:

- ze środowiska – 0

- z innej placówki – 7 ( z PO nr 1 - 2, z PO nr 2 – 5)

 1. Liczba dzieci przebywających w placówce w 2013 r. ( narastająco)- 32

         

I.                  Dane dotyczące wychowanków

 

1.      Wypoczynek letni i zimowy w 2016 r.

 

          -  liczba dzieci, która skorzystała z wypoczynku letniego – 18                                               

-          liczba dzieci, która skorzystała z wypoczynku zimowego – 0

( jeżeli dziecko w okresie np. letnim skorzystało z dwóch wyjazdów zostało uwzględnione tylko raz)

wypoczynek letni i zimowy

 

Gdzie miał miejsce

W jakichodbył się terminach

Kto był organizatorem

kolonie Kąty Rybackie

 

27.  06. - 10. 07. 2016 r.

 

wyjazd sponsorowany przez Indesit

 

kolonie Trzmielewo

01. 07. - 16. 07. 2016 r.

Chorągiew Łódzka ZHP

okolonie Niechorze

05. 08. - 17. 08. 2016 r.

wyjazd sponsorowany

kolonie Drzewociny 15. 08. - 28. 08. 2016r. Caritas Łodź

W dniach 10. 08.- 16. 08. pojechaliśmy na obóz inegracyjny do Sulejowa w ramach projektu "Nowy Horyzont" organizowany przez MONAR.

 

2.      Zakończenie pobytu w placówce.

 

       Liczba wychowanków, którzy opuścili placówkę w 2015 r. -  łącznie - 5

 

 1. Powrócili do domu rodzinnego – 2
 2. Zostali przysposobieni – 0
 3. Zostali umieszczeni w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem – 0
 4. Zostali umieszczeni w rodzinie zastępczej niezawodowej – 0
 5. Zostali umieszczeni w  rodzinie zastępczej zawodowej – 0

      5a. Zostali umieszczeni w zawodowej  rodzinie zastępczej
            pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 0

 1. Zostali umieszczeni w zawodowej  rodzinie zastępczej specjalistycznej – 0
 2. Zostali umieszczeni w rodzinnym domu dziecka – 0
 3. Zostali umieszczeni w placówce rodzinnej – 0
 4. Z tytułu usamodzielnienia – łącznie- 3, w tym:

    -  do własnego mieszkania – 1

 -  do rodziny naturalnej – 0

–        do mieszkania chronionego – 0

–        inne – 2

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013