Usamodzielnienia i GRUPA WSPARCIA

Nasza placówka  była partnerem w projekcie "Wychowankowie Domów Dziecka -  nowe szanse, lesze jutro"

Do pobrania:

MOTTO

A wszystko to po to, żeby wyszedł z naszego domu ukształtowany, myślący i czujący człowiek.

Człowiek, który będzie umiał korzystaćze swojej wiedzy i który znajdzie w życiu szczęście.

Bo szczęście najprościej znaleźćw małych rzeczach, choćby w tym, że dziśnie spotkało nas nic złego.

 

„INFORMAROR PODRĘCZNY”

Miejsca noclegowe

 • Noclegownia im. św. Brata Alberta w Łodzi ul. Szczytowa 11, tel. 42 679-31-35
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn św. Brata Alberta w Łodzi ul. Nowe Sady 17, tel. 42 259-27-05
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn św. Brata Alberta w Łodzi ul. Szczytowa 11, tel. 42 679-31-35
 • Schronisko MARKOT-u, Ozorków ul. Żwirki 1a, tel. 42 718-36-16
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Henryków 24a, tel. 43 823-28-22
 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet św. Brata Alberta w Łodzi, ul. Kwietniowa 2/4, tel. 42 683-38-00
 • HOSTEL dla Ofiar Przemocy w Łodzi ul. Franciszkańska 85, tel. 42 640-65-91
 • Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 688-18-49
 • Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi, ul. Gałczyńskiego 7, tel. 42 643-13-20
 • Schronisko Markotu dla Kobiet, Kalonka 11, tel. 42 671-34-07
 • Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych w Łodzi ul. Wólczańska 27,

Miejsca wydawania posiłków

 • Caritas w Łodzi ul. Gdańska 111
 • PKPS w Łodzi ul. Żeromskiego 54
 • Ojcowie Bonifratrzy w Łodzi ul. Kosynierów Gdyńskich 61
 • Siostry Urszulanki w Łodzi ul. Obywatelska 62
 • Fundacja Równe Szanse w Łodzi ul. Nawrot 100

Pomoc społeczna w Łodzi

 • MOPS, ul. Piotrkowska 149, tel. 42 632-40-34
 • I Wydział Pracy Środowiskowej (Bałuty) ul. Tybury 16, tel. 42 640-70-07
 • II Wydział Pracy Środowiskowej (Widzew i Śródmieście) ul. Grota Roweckiego 30, tel. 42 677-15-53
 • III Wydział Pracy Środowiskowej  (Górna i Polesie) ul. Będzińska 5, tel. 42 684-96 05
 • Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej(Usamodzielnienia) - ul. Lipowa 28, tel. 42 633-53-52

Telefony alarmowe

 • Telefon Alarmowy 999 –Pogotowie Ratunkowe - bezpłatny
 • Telefon alarmowy 997 – Policja - bezpłatny 
 • Telefon Alarmowy 998 – Straż Pozarna - bezpłatny
 • Telefon alarmowy 986 - Straż Miejska, - bezpłatny
 • Komenda Wojewódzka Policji, ul. Lutomierska 108/112, tel. 42 635-19-00
 • Komenda Miejska Policji, ul. Sienkiewicza 26/28, tel. 42 635-14-00
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Sienkiewicza 137/141, tel. 42 636-37-00
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wólczańska 111/113, tel. 42 636-65-11

Urzędy Pracy w Łodzi

 • Powiatowy Urząd Pracy nr 1 ul. Milionowa 91, tel. 42 676-72-27
 • Powiatowy Urząd Pracy ul. 1-go Maja 13, tel. 42 633-07-80
 • Wojewódzki Urząd Pracy ul. Wólczańska 49, 42 633 01 12

Ważniejsze urzędy

 • Urząd Wojewódzki - Łódź ul. Piotrkowska 104, tel. 42 632-90-40
 • Urząd Miasta Łodzi - Łódź ul. Piotrkowska 104, tel. 42 638-40-00
 • Sejmik Samorządowy Województwa Łódzkiego, Łódź ul. Sienkiewicza 3, tel. 42 633-51-76

 Inne

     Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży z Hotelem – Łódź, ul. Bardowskiego 1;

tel. 42 640 71 31

    Mieszkanie Chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22 ;

tel. 42 655 14 07

 

Raz do roku organizujemy spotkania dla naszych byłych wychowanków. Śledzimy ich potrzeby i jesteśmy pomocni w ich zaspokajaniu. Korzystamy z ich doświadczenia w bieżącym procesie usamodzielniania naszych obecnych wychowanków. Korzystamy też z propozycji innych podmiotów w celu lepszego i szybszego wejścia pełnoletnich wychowanków w dorosłe i odpowiedzialne życie.

Wychowawcy i inni specjaliści zopstają wyznaczeni na opiekunów usamodzielnienia.

 

 

 

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013