Współpraca

Od chwili powstania naszej placówki współpracujemy z następującymi podmiotami:

- domy dziecka (z Łodzi i regionu), również placówki typu rodzinnego(w szczgólności RDD przy ul. Ciechocińskiej i RDD przy ul. Czahary, a także domy pomocy społecznej i inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej

- sądy

- poradnie psychologiczno- pedagogiczne

- poradnie zdrowia

- policja

- szkoły :SP nr 83 i SP nr 113 oraz PG nr 37 i Gimnzjum Sportowo- Mundurowe i ze SP ABIS

- przedszkola : Prywatne Przedszkole im. Elżbiety Raczyńskiej i Miejskie Przedszkole Nr 7 przy ul. Smoczej 4.

- organizacje( Uniwersytet III Wieku im. Heleny Kretz i Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych), stowarzyszenia(oczywiście Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Hipokamp") oraz  fundacje  " Cała Polska czyta dzieciom" ,"Pożywienie - Darem Serca"

- zakłady (Indesit ) i przedsiębiorstwa

- uczelnie wyższe: Uniwersytet Łódzki , Wyższa Szkoła Informatyki - praktyki i staże.

Z wyżej wymienionymi instytucjami współpracujemy w różnym stopniu i natężeniu.  Z jednymi częściej, a z innymi przy organizacji różnych wydarzeń czy imprez.

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013